Thursday, May 12, 2011

ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ಅವಳೇ.. ಈಗಿನ ಮೌನದಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಅವಳೇ..!

Nenapu!!

ಅಳುವ ಹೃದಯ,
ನಗುವ ಮನಸು..
ಪ್ರೀತಿ ಕಾಣದ ಜೀವ,
ಕಂಡಿದೆ ಬರೀ ನೋವ..

ಬಿಡದೇ ಸುರಿದ ಮಳೆ,
ತಂದಿತು ನೆನಪಿನ ಹೊಳೆ..
ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ಅವಳೇ..
ಈಗಿನ ಮೌನದಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ  ಅವಳೇ..!

ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕಾಡುವ ಅವಳು,
ಈಗೀಗ ಮಾತಿಗೂ ಸಿಗಳು..
ಕನಸಲ್ಲೂ, ನನಸಲ್ಲೂ ಕಾಣಳು,
ಆದರೆ ಅವಳೇ ಯಾಕೆ ಹೀಗಾದಳು??

ನೆನಪಲ್ಲಿ ನೆನಪಾಗಿ ಬಂದ ''ಅವಳಿಗೆ''......