Tuesday, January 04, 2011

ನೀ ಹೀಗೆ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವಾದರೂ ಏನು?

Guess HER!

ಬೆಪ್ಪನಂತೆ ನಿನ್ನ ಮುತ್ತಿಗಾಗೇ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ನಾನು,
ಯಾರಿಗೋ ಕೇಳದೆಯೇ ಮುತ್ತು ಕೊಡುವ ನೀನು..
ನೀ ಹೀಗೆ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವಾದರೂ ಏನು.,
ನಾನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಾದರೂ ಏನು ?


ನೀನು ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯೇ,
ನಿನಗೆ ಅದು ಸರಿ ಎನಿಸಿದರೆ ಅದು ಸರಿಯೇ ತಾನೇ ?
ನಿನಗೆ ಹೇಳಲು ನಾನು ಯಾರು.,
ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇ ಕೇಳಲು ನೀನು ಯಾರು ?


ನಿನಗೆ ಸರಿ ಅನ್ನಿಸಿದ್ದು ನೀನು ಮಾಡು.,
ನನಗೆ ಸರಿ ಅನ್ನಿಸಿದ್ದು ನಾನು ಮಾಡುವೆ ...
ಅದುವೇ.,.........
ನಾ ನಿನ್ನ ಸದಾ ನೆನೆಯುವೆ....!!

ಗೆಳತೀ, ಹೇಳಿಬಿಡು ಈಗಲಾದರೂ ಇದು ಪ್ರೇಮವಾ, ಬರೀ ಸ್ನೇಹವಾ?

nanDu
ನನ್ನ ಹೃದಯ ಒಡೆದು ನುಚ್ಚು ನೂರಾಗುವ ವೇದನೆ,
ನಿನಗೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ನಿನ್ನದೇ ರೋದನೆ..
ಮಾಡಬೇಡ ಈ ತರಹ ಇನ್ನೆಂದೂ,
ಬಾಳೋಣ ನಗುನಗುತ ಎಂದೆಂದೂ..

ಗೆಳತೀ, ಹೇಳಿಬಿಡು ಈಗಲಾದರೂ ಇದು ಪ್ರೇಮವಾ, ಬರೀ ಸ್ನೇಹವಾ ??

ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಹುಚ್ಚೋ ನಾನಂತೂ ಕಾಣೆ,
ಮೊದಲೇ ನೀನು ಏನನ್ನೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ನೀನೋ ಮಹಾ ಜಾಣೆ..
ಮೊದಮೊದಲಿದ್ದ ಆ ಪ್ರೀತಿ,
ಅದು ಜಾರಿದ ಆ ರೀತಿ..

ಗೆಳತೀ, ಹೇಳಿಬಿಡು ಈಗಲಾದರೂ ಇದು ಪ್ರೇಮವಾ, ಬರೀ ಸ್ನೇಹವಾ ??

ಆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಯವಾಯಿತೋ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ,
ಅದನ್ನು ಹೇಳಬಲ್ಲ ದೇವರೂ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ ಸಿಗುವನೋ, ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ..
ಮನೆಯಲ್ಲೂ ನೀನೆ , ಮನದಲ್ಲೂ ನೀನೆ ..
ಎದುರಲ್ಲೂ ನೀನೆ , ಮನಸಲ್ಲೂ ನೀನೆ..
ಕನಸಲ್ಲೂ ನೀನೆ , ಮನಸಲ್ಲೂ ನೀನೆ ..
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನೀನೆ ....
ನಾನ್ಯಾಕಾದೆ ಹೀಗೆ, ನಾನೇ ಕಾಣೆ ........

ಗೆಳತೀ, ಹೇಳಿಬಿಡು ಈಗಲಾದರೂ ಇದು ಪ್ರೇಮವಾ, ಬರೀ ಸ್ನೇಹವಾ ??

ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಕಾಡುವೆ ನನ್ನ,
ನೀನು ನನಗೆ ಮಾಡಿರುವುದಾದರೂ ಏನು ಚಿನ್ನ?
ಯಾಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ತರಹದ ಆಟ.,
ನನ್ನನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನೀನು ಮಾಡಿರುವೆಯೋ ಏನಾದರೂ ಮಾಟ?

ಗೆಳತೀ, ಹೇಳಿಬಿಡು ಈಗಲಾದರೂ ಇದು ಪ್ರೇಮವಾ, ಬರೀ ಸ್ನೇಹವಾ ??

ಸಾಕು ಮಾಡಿನ್ನು ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ಕಥೆ ಹೇಳುವ ಭಾಷೆಯನ್ನು.,
ನನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ ಬರೆದು ಬಿಡು ನಿನ್ನ ಮನಸಿನ ಭಾವನೆಯನ್ನು ...
ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಬಡಿತವನ್ನು ತಾಳಲಾರೆನು ನಾನು ಇನ್ನು.,,.,
ನಿನಗೂ ಇದು ಆಗಿರಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಕು, ತಡಮಾಡಬೇಡ ನೀನೂ ಇನ್ನು .....!!

ಗೆಳತೀ, ಹೇಳಿಬಿಡು ಈಗಲಾದರೂ ಇದು ಪ್ರೇಮವಾ, ಬರೀ ಸ್ನೇಹವಾ ???