Monday, August 01, 2011

ನನ್ನ ಅನಾಮಿಕ!

Jepee Bhat's!
 
ಪ್ರೀತಿಯ ಅನಾಮಿಕ...,
ಯಾರೂ ನನ್ನ ಸನಿಹವಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ,
ಯಾರೂ ನನ್ನ ನೋಡದಿದ್ದಾಗ,
ಯಾರೂ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನಗದಿದ್ದಾಗ,
ಯಾರೂ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡದಿದ್ದಾಗ,
ಯಾರೂ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕಿಸದೇ ಇದ್ದಾಗ,
ಯಾರೂ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ನೋಡಿಯೂ ಸಹ ನೋಡದಂತಿದ್ದಾಗ,
ಯಾರೂ ನನ್ನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದಾಗ,
ಯಾರೂ ನನ್ನ ಅಳುವಿಗೂ ಬೆಲೆ ಕೊಡದಿದ್ದಾಗ,
ಹೃದಯದ ದುಃಖದ ಕಟ್ಟೆ ಒಡೆದು ಅಳುವೇ ಬಂದಂತಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಅಳುವೂ ಬರದಿದ್ದಾಗ,
ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಪ್ರತೀ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ, ಪ್ರತೀ ನಿಮಿಷದಲ್ಲೂ, ನನ್ನ ಪ್ರತೀ ದಿನದ ಪ್ರತಿ ಹೃದಯದ ಬಡಿತದಲ್ಲಿ ಕಾಡುವ ನಿನಗೆ..,
ಈ ಕಾಡುವಿಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೀಗೆಯೇ ನನಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿರಲಿ.
ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಿನ್ನವನೇ,
-ಜೇಪೀ ಭಟ್!